SKEN

19. ročník medzinárodnej  súťaže  výtvarnej tvorivosti  detí a mládeže
ZELENÝ SVET
v roku 2014  bude venovaný téme

M(I)ESTO PRE ĽUDÍ

Koná sa pri príležitosti Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí
ENVIROFILM 2014.
Cieľom súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

Protokol zo Zasadnutia odbornej poroty

Víťazné práce

VYHLASOVATEĽ

ORGANIZÁTOR

PATRONÁT

MŽP SR
SAŽPEnvirofilm, n.o.
UNESCOlogo

SPOLUORGANIZÁTORI

PARTNERI

logoLogoParksParks

KrupinaIKAREnviroportalEnviromagazin

naturpackCONFALHarmony