Zelený svet je svet, v ktorom si príroda zachováva svoju zelenú farbu. Rešpektujú sa jej práva a počúva sa jej hlas. Zelený svet je aj svet pestrých farieb znázorňujúcich myšlienky a vzťah detí k prírode v umeleckom prejave. Svet mladých ideálov a predstáv, v ktorom sa aj sivé farby súčasnosti môžu prekresliť na zelenú budúcnosť. Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa, sa nazýva zeleným.

Zelený svet je medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže, ktorej vyhlasovateľom od roku 1995 sú Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia. Vyhodnotenie súťaže sa každoročne koná pri príležitosti Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM. Poslaním súťaže je formou budovania umeleckých návykov a zručností vštepovať deťom vzťah k prírode a k životnému prostrediu. Deti zo Slovenska i zo zahraničia tak majú každý rok príležitosť nakresliť, odfotiť či nafilmovať svoj postoj k zvolenej téme apelujúcej na problémy životného prostredia. Víťazné práce mladých autorov môžu teraz environmentálne vychovávať a pôsobiť aj na Vás.


© SAŽP 2006