Protokol o udelení cien na Medzinárodnom súťažnom festivale filmov, televíznych programov a videoprogramov s tematikou tvorby a ochrany životného prostredia ENVIROFILM 2001.


Katalóg filmov Envirofilm 2001
 
Medzinárodná porota súťažného festivalu filmov ENVIROFILM 2001 v zložení:
Jan Čeřovský, predseda poroty  Česká republika 
Steve L. Lichtag USA
Vladimír Haviar Slovensko
Katarína Javorská Slovensko
Ferenc Varga Maďarsko
zasadala v dňoch 5. 4. - 8. 4. 2001 a v zmysle propozícií festivalu doporučila udeliť tieto ceny:

HLAVNÚ CENU ENVIROFILMU
1. CENU 
v kategórii A – za scenár spravodajského publicistického videoprogramu /magazínu/ alebo filmu:
v kategórii B – za réžiu dokumentárneho filmu:
v kategórii C – za redakčnú prípravu alebo scenár vzdelávacieho alebo náučného videoprogramu alebo filmu:
v kategórii D – za réžiu filmu vypovedajúceho k téme festivalu dramatickou formou /animované, bábkové, videoklipy, hrané a podobné filmy/
CENA MINISTRA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
CENA PRIMÁTORA MESTA BANSKÁ BYSTRICA
CENA PRIMÁTORA MESTA  ZVOLEN
CENA PRIMÁTORA MESTA  BANSKÁ ŠTIAVNICA
CENA REKTORA AKADÉMIE UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI 
CENA REKTORA UNIVERZITY MATEJA BELA BANSKÁ BYSTRICA 
CENA REKTORA TECHNICKEJ UNIVERZITY ZVOLEN 
CENA GENERÁLNEHO RIADITEĽA SLOVENSKEJ AGENTÚRY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
CENA ÚSTREDNÉHO RIADITEĽA SLOVENSKEJ TELEVÍZIE
CENA MINISTROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VIŠEGRÁDSKEJ ŠTVORKY 

HLAVNÚ CENU ENVIROFILMU
Film: TAJOMNÉ MAMBERAMO 
Krajina: Slovensko
Režisér: Pavol Barabáš
Prihlasovateľ: Pavol Barabáš, K2 STUDIO

1. CENU
v kategórii A – za scenár spravodajského publicistického 
videoprogramu /magazínu/ alebo filmu:
Film: ZOLOTAYA AVARIA
ZLATÁ HAVÁRIA
Krajina: Kyrgyzstan
Režisér: Zamir Eraliev
Prihlasovateľ: Zamir Eraliev, INTERBILIM

1. CENU
v kategórii B – za réžiu dokumentárneho filmu:
 
Film: SPUREN IM SAND
STOPY V PIESKU
Krajina: Rakúsko
Režisér: Waltraud Pascuinger
Prihlasovateľ: Koehler Walter, ORF NATURAL HISTORY UNIT

1. CENU
v kategórii C – za redakčnú prípravu alebo scenár 
vzdelávacieho alebo náučného videoprogramu alebo filmu:
Film: JURASSIC SHARK
JURSKÝ ŽRALOK
Krajina: Anglicko
Režisér: Jacinth O´Donnell
Prihlasovateľ: Liz Thomson, Joanna Mintey, SURVIVAL ANGLIA Ltd

1. CENU
     v kategórii D – za réžiu filmu vypovedajúceho k téme festivalu dramatickou formou /animované, bábkové, videoklipy, hrané a podobné filmy/
Film: VETER ČERNOBYĽA
VIETOR ČERNOBYĽU
Krajina: Bielorusko
Režisér: Galina Adamovich
Prihlasovateľ: Vladimir Shevtson, GREEN GROSS BELARUS

CENA MINISTRA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR 
za dramatické stvárnenie veľkého ľudského omylu pri použití biocidov:
Film: MIREKELGIFTEN
ZÁZRAČNÝ JED
Krajina: Dánsko
Režisér: Jacob Gottschau
Prihlasovateľ: Anne Thornton, DR TV

CENA PRIMÁTORA MESTA BANSKÁ BYSTRICA
za mimoriadne pôsobivé svedectvo o živote a ekologických vzťahoch na exotických ostrovoch:
Film: ISLAND LIFE – MACQUARIE ISLAND
ŽIVOT NA OSTROVE – OSTROV MACQUARIE
ISLAND LIFE – CHRISTMAS ISLAND
ŽIVOT NA OSTROVE – VIANOČNÝ OSTROV
Krajina: Australia
Režisér: Judith Curran
Prihlasovateľ: Clare Thomson, ABC-TV NATURAL HISTORY UNIT


CENA PRIMÁTORA MESTA  ZVOLEN 
za vynikajúce umelecké spracovanie biologickej rozmanitosti žiab na zemi:
Film: FROGS: THE MOVIE
ŽABY
Krajina: Anglicko
Režisér: -
Prihlasovateľ: Liz Thomson, Joanna Mintey, SURVIVAL ANGLIA Ltd

CENA PRIMÁTORA MESTA  BANSKÁ ŠTIAVNICA 
za pôsobivé výtvarné spracovanie poetického príbehu:
Film: RAPORT
SPRÁVA
Krajina: Poľsko
Režisér: Tadeusz Kijański
Prihlasovateľ: Tadeusz Kijański

CENA REKTORA AKADÉMIE UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI 
za osobitosť výtvarného prejavu:
Film: PILLANGÓ
MOTÝĽ
Krajina: Maďarsko
Režisér: Arpád Miklós
Prihlasovateľ: Irsa Katalin, KECSKEMÉTFILM Ltd

CENA REKTORA UNIVERZITY MATEJA BELA BANSKÁ BYSTRICA 
za pútavé spracovanie série informácií o alternatívnom využívaní obnoviteľných prírodných zdrojov:
Film: ENERGIE PRO 21. STOLETÍ
ENERGIA PRE 21. STOROČIE
Krajina: Česká republika
Režisér: Kunz Vladimír, Petr Janda
Prihlasovateľ: EKOSTYL spol. s.r.o.

CENA REKTORA TECHNICKEJ UNIVERZITY ZVOLEN za filmovo čistý popis rituálov afrických domorodých lovcov:
Film: THE GREAT DANCE - A HUNTER´S STORY
VEĽKÝ TANEC - PRÍBEH LOVCOV
Krajina: Nemecko
Režisér: Craig Foster, Damon Foster
Prihlasovateľ: Coco Brendler, BETA FILM Gmbtt

CENA GENERÁLNEHO RIADITEĽA SLOVENSKEJ AGENTÚRY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
za užitočné svedectvo o vývoji vzťahov spoločnosti a životného prostredia v ČR v priebehu 80. a 90. rokov:
Film: EKOHISTORIE
EKOHISTÓRIA
Krajina: Česká republika
Režisér: Tomáš Škrdlant
Prihlasovateľ: Jitka Radová, MŽP ČR

CENA ÚSTREDNÉHO RIADITEĽA SLOVENSKEJ TELEVÍZIE 
za vtipnú satiru o našej spoločnosti:
Film: ZLÝ SEN?
Krajina: Slovensko
Režisér: Milan Kosec
Prihlasovateľ: Milan Kosec, PANORÁMA

CENA MINISTROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VIŠEGRÁDSKEJ ŠTVORKY:
Film: BLAU DONAU – SCHWARZES MEER
DELTA MODRÉHO DUNAJA
Krajina: Rakúsko
Režisér: Paul Reddish
Prihlasovateľ: Walter Koehler, ORF NATURAL HISTORY UNIT