top
sken
 

XVI. ročník medzinárodnej súťaže detskej výtvarnej tvorivosti
ZELENÝ SVET 2011

Téma: Lesy pre vodu a mokrade

Odborná porota:
Miroslav Cipár (odborný garant), Tomáš Čepek  (predseda poroty),
Leopold Redlinger, Ladislav Vojtuš    

Ocenení autori                                                           
Hlavná cena Zelený svet 2011            
Timko Helexa (6 rokov), Banská Bystrica
Názov práce: Bocian
Pedagóg: Sylvia Havelková

Kategória kresba, maľba, grafika a kombinované technika

Základné školy – deti do 10 rokov
Eva Lesáková (10 rokov), Zemianske Kostoľany
Názov práce: Voda je život
Pedagóg: Otília Mendelová

Základné školy – deti od 11 do 15 rokov
Eva Hatalová (15 rokov), Brusno
Názov práce: Mokraď
Pedagóg: Lucia Živorová

Základné umelecké školy I. cyklus – deti do 10 rokov
Radka Čelúsková (8 rokov), Holíč
Názov práce: Žabky – kvákalky
Pedagóg: Žaneta Malárová

Základné umelecké školy I. cyklus – deti od 11 do 15 rokov
Patrícia Konečná (11 rokov), Holíč
Názov práce: Ako zrkadlo
Pedagóg: G. Vávrová

Základné umelecké školy II. cyklus – deti nad 15 rokov
Veronika Krušinová (18 rokov), Holíč
Názov práce: Symbióza?
Pedagóg: G. Vávrová

Špeciálne školy – deti do 10 rokov
Tomáš Šalaga (8 rokov), Martin 
Názov práce: Zvieratká z lesa
Pedagóg: Tatiana Bukovská

Špeciálne školy – deti od 11 do 15 rokov
Kristína Grígerová (16 rokov), Martin 
Názov práce: Pri vode
Pedagóg: Mgr. Hužková

Materské školy
Rebeka Gloneková (4 roky), Banská Bystrica
Názov práce: Stromy
Pedagóg: Sylvia Havelková

Kategória detský animovaný film

Kolektív žiakov
Danielle Ferreira, Sarah Lomenová, Veronika Pálková, Matúš Pálka,
Hugo Klein, Peter Kučerák, Saška Pančíková, Adrián Pančík, Katka Chmelárová,
Alžbeta a Katka Gertli, Ema Klučovská, Namiko Uchnárová
Základná umelecká škola Ľ. Rajtera, Bratislava
Názov práce: Návštevník
Pedagóg: Zuzana Homolová-Balogová

Kategória čiernobiela a farebná fotografia

Základné školy
Michaela Reksiová (14 rokov), Bratislava
Názov práce: Spiaca krása, Ľadová kráľovná, Mrazivé blesky, Ľadová pavučina
Pedagóg: Gabriela Škodová

Stredné školy
Marek Timko, 17 rokov, Vranov nad Topľou
Názov práce: Nebeské svetlo
Pedagóg: Mária Dudová, Ivana Packová

Zvláštne ceny

Cena poroty
Dominika Jedrzejczak (6 rokov), Torún, Poľsko
Názov práce: Raky
Pedagóg: Maria Reszkiewicz

Cena za kolekciu prác
ZŠ Hliny, Jarná 20, ŽILINA
Pedagóg: Zlatica Lajčiaková

Cena za grafiku
Michal Sidorčuk (10 rokov), Holíč
Názov práce: Keď sa pozriem zblízka
Pedagóg: Jana Mikulášková

Cena pre najlepšiu prácu zo zahraničnej kolekcie
Gao Pengjie (12 rokov), Provincia Fujian, Čína
Názov práce: Zdroj života
Pedagóg: Chen Jian

Cena Rádia Regina
Richard Bukna (7 rokov), Dolný Kubín
Názov práce: Rozhnevaný vládca mokradí
Pedagóg: Marta Pechová

Cena Európskej environmentálnej agentúry
Patrik Debnár (12 rokov), Divín
Názov práce: Život v močiaroch
Pedagóg: Ľudmila Štupáková

 

© SAŽP 2011