top
sken
 

DOLNÝ KUBÍN - kandidát na šieste festivalové mesto Envirofilmu 2012

www.msksdk.sk

Pripájajú sa k Envirofilmu 2011

Spolupracujú s Envirofilmom 2011

 

Festival sa koná pod patronátom Janeza Potočnika, Európskeho komisára pre životné prostredie.
Envirofilm sa koná pod patronátom Slovenskej komisie pre UNESCO. UNESCO
V spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

„Medzinárodný festival ENVIROFILM chce dnešnému človeku pomôcť znova vidieť a počuť skrytý vesmír, skryté bohatstvo našej planéty, našej vlasti. Chce zaklopať na ľudské zmysly, aby priniesli do mozgu správy o zhoršujúcom sa stave nášho prostredia, o nebezpečenstvách, ktoré každým rokom narastajú. ENVIROFILM je sviatkom prebudenia ľudského vnútra. Stretnutie ľudí, ktorí nestratili cit pre záujmy celého ľudstva. Ľudí, čo sa chcú dať pozitívne osvietiť, aby spoznali ozajstné hodnoty. Preto sa dobre cítim na každom ENVIROFILMe. Skláňam sa s úctou pred každým tvorcom, ktorý na ENVIROFILM priniesol a prináša umelecké hodnoty a prispieva k osvieteniu dnešného človeka.“

Anton Hykisch, spisovateľ a diplomat

PREHLIADKA FILMOV SKALICA - 10.11.2011

PREHLIADKA FILMOV NITRA - 7.-11.11.2011

KATALÓG FILMOV

PROTOKOL O UDELENÍ CIEN ENVIROFILMU 2011

FESTIVALOVÝ DENNÍK

Kalendár ENVIROFILMU 2011

Otvorenie festivalu 16. máj 2011
Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže 20. máj 2011
Prehliadka víťazných filmov 21. máj 2011

ORGANIZÁTORI FESTIVALU

MŽPSAŽP ll KremnicaKrupinal
SFÚ SBMbbsovtuzvoKrupina

GENERÁLNI PARTNERI

PARTNERIMEDIÁLNA SPOLUPRÁCA
© SAŽP 2011