SAŽP SAŽP

Pripájajú sa k Envirofilmu

KZPKZP

KZPKZP

KZPKZP

 

PROTOKOL ZELENÝ SVET 2012

17. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže
Téma: Moja stopa na tejto planéte ...

Odborná porota: Ladislav Vojtuš, Eva Beňačková, Miroslav Zaťko                              

Hlavná cena Zelený svet 2012 (venuje Zastúpenie EK)       
Michal Demko (5 r.) SZUŠ Jánoš Ružomberok
Názov práce: Orba na poli

1. kategória: Kresba, maľba, grafika a kombinované techniky
Základné školy - deti do 10 rokov
Michal Mozgo (6 r.) ZŠ, Družicová , Košice
Názov práce: Pytliaci
Základné školy - deti od 11 do 15 rokov
Nina Brziaková (11 r.) ZŠ, Jarná 20, 010 01 Žilina
Názov práce: Výstavba
Základné umelecké školy I. cyklus - deti do 10 rokov
Stela Bucová (5 r.) ZUŠ, Štefánikova, Poprad
Názov práce: Strom a vodopád (Pozorovanie atmosféry)
Základné umelecké školy I. cyklus - deti od 11 do 15 rokov
Jaroslava Jamrichová (14 r.), ZUŠ Brezová pod Bradlom
Názov práce: Urobiť čokoľvek pre čistejší dážď
Špeciálne školy - deti do 10 rokov
Erik Richter (10 r.) Špeciálna ZŠ, Sokolská, Zvolen
Názov práce: Moja Lúka
Špeciálne školy - deti od 11 do 15 rokov
Zuzka Rišavá, ZŠ pre žiakov s NKS, Lučenec
Názov práce: Pod továrňou
Materské školy
Martinko Krkoš (3,5 r.) SCVČ Rossija, Banská Bystrica
Názov práce: Smeti v potôčiku

2. kategória: Detský animovaný film

Základné školy
Raimund Záhradka (14 r.) ZŠ A. Kmeťa, Levice
Názov práce: Smrtonosná Epasca
Základné umelecké školy
17-členný kolektív detí (5 - 6 r.) CVČ Orgovánová, Košice
Názov práce: Mestečko
Stredné školy
Pavol Soukal (18 r.) SUŠ, Staničná,Trenčín
Názov práce: Odkaz vo fľaši

3. kategória: Čiernobiela a farebná fotografia
Základné školy
Katarína Šuchtová (14 r.) ZŠ, Školská, Holíč
Názov práce: Ako v perinke
Základné umelecké školy
Lucia Furtáková (14 r.) ZUŠ Ferka Špániho, Žilina
Názov práce: Kríž s odpadom
Stredné školy
Zuzana Porubská (17 r.) SOŠ veterinárna Košice – Barca
Názov práce: Elektrošok pre prírodu

Odborná porota sa rozhodla udeliť nasledovné zvláštne ceny:

Cena za grafiku:
Jaroslava Adamová (9 r.) ZŠ Lúčna,  Vranov nad Topľou
Názov práce: Prechádzka
Cena pre najlepšiu prácu zo zahraničnej kolekcie
Patrícia Prúse (7 r.) Baldones Máklas skola (Baldone Latvija)
Cena RTVS
Katarína Turčanová (8 r.)  SCVČ Rossija, Banská Bystrica
Názov práce: Vtáčatko

Cena environmentálnej nadácie CH. B. Parksovej – pobyt v detskom tábore SEV Dropie (Zemianska Olča)
Leo Redlinger (6 r.) SCVČ Rossija, Banská Bystrica
Názov práce: Strom v našej školskej záhrade

Simon Andel (11 r. ) Súkromná ZŠ Dráčik, Banská Bystrica
Názov práce: Strom

Natália Kalmanová (13 r.) ZŠ Dr. Daniela Fischera  Kežmarok
Názov práce: Vták

Aneta Kapičáková (10 r.) ZUŠ, Kráľovská, Skalica
Názov práce: Nedovoľme zahynúť vtáčikom

Cena EEA Kodaň
Andrea Škundová (11 r.) ZŠ s MŠ, Michala Rešetku, Horná Súča
Názov práce: Veterná elektráreň

Cena Envirofilm, n. o.
Alicka Števlíková (7 r. ), Súkromná ZŠ DRÁČIK, Banská Bystrica
Názov práce: Starajme sa o prírodu a chráňme ju

 

Galéria ocenených prác

 

Fotogaléria z odovzdávania cien

 

Videá víťazných filmov: Mestečko, Odkaz vo fľaši, Smrtonosná Eko pasca