SK EN
Baner

MFF Ekotopfilm - Envirofilm 2016

MFF Ekotopfilm - Envirofilm 2016 je výsledkom partnerskej spolupráce dvoch významných tradičných podujatí, ktoré spája myšlienka ochrany životného prostredia.
foto

Bratislava, Banská Bystrica 16. – 20. máj 2016

K divákom sa dostanú kvalitné dokumentárne filmy venované trvalo udržateľnému spôsobu života, ochrane životného prostredia, zmene v správaní sa človeka k prírode a v neposlednom rade technologickým a procesným inováciám, ktoré vedú k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov našej planéty. Pri zachovaní tradície a značiek oboch festivalov chceme efektívnejšie osloviť odbornú aj laickú verejnosť a našim partnerom ponúknuť širšiu platformu pre prezentáciu ich spoločenskej zodpovednosti a vzťahu k environmentálnemu pokroku.

Súčasťou festivalu MFF Ekotopfilm- Envirofilm 2016 bude množstvo sprievodných podujatí vo forme besied, rozhovorov s režisérmi, workshopov, galérií, prezentácií, prednášok či „outdoorových“ aktivít. Všetky majú za úlohu spájať, vzdelávať, prinášať riešenia, prezentovať, ale najmä baviť mladú i staršiu generáciu na tému trvalo udržateľného rozvoja. Aby sa myšlienka ochrany životného prostredia dostala k čo najširšej verejnosti vstup na všetky festivalové podujatia je i v roku 2016 zdarma.

Ďalšie informácie o festivale nájdete na: www.ekotopfilm.sk 

Tešíme sa, že formou spolupráce dvoch medzinárodných festivalov vzniká prienik vedúci k spoločnému cieľu.
K cieľu, ktorý má skutočný zmysel pre nás všetkých. Pre našu prítomnosť a našu budúcnosť.