SK EN
ENVIROFILM je členom medzinárodnej asociácie environmentálnych festivalov ECOMOVE INTERNATIONAL Ecomove
ENVIROFILM SPOLUPRACUJE logologologo

Môj život a vnútorné naplnenie je determinované prírodou, v ktorej hľadám, a našťastie aj nachádzam, slobodu. Je to ten druh slobody, ktorý mi umožňuje citlivejšie chápať zmysel vecí okolo nás, prežívať okamihy šťastia s veľkou intenzitou.  To mi v konečnom dôsledku umožňuje tvoriť a deliť sa s divákmi so svojim poznaním. Úlohou filmárov je nielen odhaľovanie tajomstiev sveta, ale i pripomínanie si každodenných zázrakov prírody, ktoré si nestihne divák všimnúť v strese dnešných dní. Aj preto je pre každého tvorcu dôležitá priama spätná väzba od divákov a najkrajším pocitom preňho je preplnená sála, akú zažívame na Envirofilme.

Pavol Barabáš, filmový režisér, dokumentarista

Protokol Envirofilm 2014

Protokol zo zasadnutia výberovej komisie

KATALÓG FILMOV

VYHLASOVATEĽ
MŽP SR

ORGANIZÁTORI
SAŽP
Envirofilm, n.o.

SPOLUORGANIZÁTORI
lSFÚKrupinalogosov