SK EN
ENVIROFILM je členom medzinárodnej asociácie environmentálnych festivalov ECOMOVE INTERNATIONAL Ecomove
ENVIROFILM SPOLUPRACUJE logologologo

Môj život a vnútorné naplnenie je determinované prírodou, v ktorej hľadám, a našťastie aj nachádzam, slobodu. Je to ten druh slobody, ktorý mi umožňuje citlivejšie chápať zmysel vecí okolo nás, prežívať okamihy šťastia s veľkou intenzitou.  To mi v konečnom dôsledku umožňuje tvoriť a deliť sa s divákmi so svojim poznaním. Úlohou filmárov je nielen odhaľovanie tajomstiev sveta, ale i pripomínanie si každodenných zázrakov prírody, ktoré si nestihne divák všimnúť v strese dnešných dní. Aj preto je pre každého tvorcu dôležitá priama spätná väzba od divákov a najkrajším pocitom preňho je preplnená sála, akú zažívame na Envirofilme.

Pavol Barabáš, filmový režisér, dokumentarista

Protokol zo zasadnutia výberovej komisie

KALENDÁR ENVIROFILMU

Uzávierka prihlášok a doručenie filmov 7. február 2014
Zasadnutie medzinárodnej poroty 10. – 13. apríl 2014
Uzávierka prihlášok k osobnej účasti 30. apríl 2014
Otvorenie festivalu 19. máj 2014
Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže 23. máj 2014
Prehliadka víťazných filmov 24. máj 2014

VYHLASOVATEĽ
MŽP SR

ORGANIZÁTORI
SAŽP
Envirofilm, n.o.

SPOLUORGANIZÁTORI
lSFÚKrupinalogosov