top
Envirofilm 2009
Envirofilm je členom medzinárodnej asociácie environmentálnych festivalov ECOMOVE International. ecomove
Envirofilm
sa koná pod patronátom Slovenskej komisie pre UNESCO. UNESCO
sken
foto

Jaroslav Jaduš
riaditeľ festivalu

Milé dámy, vážení páni, milí priaznivci životného prostredia,

Envirofilm – medzinárodný festival filmov o životnom prostredí patrí medzi najvýznamnejšie podujatia rezortu životného prostredia. Za 14 rokov svojej existencie sa presadil nielen na domácej pôde, ale aj v zahraničí. Svojou profesionálnou úrovňou a kvalitou súťažných filmov sa zaradil medzi svetové špičky podujatí propagujúcich ochranu a tvorbu životného prostredia.
Problematika ochrany životného prostredia sa bytostne dotýka každého človeka, podmieňuje život na Zemi v akejkoľvek forme a ovplyvňuje jeho kvalitu. Nahromadenie problémov v životnom prostredí v posledných desaťročiach, ktoré sa v konečnom dôsledku odrazilo aj na zdraví ľudí, viedlo ľudstvo k stále väčšiemu uvedomeniu si potreby ich riešenia.
Nepochybne k najdôležitejším nástrojom na riešenie problémov životného prostredia patrí zvyšovanie environmentálneho povedomia a environmentálna výchova, ktorú považujeme za základ prevencie škôd na životnom prostredí. Svojou troškou do mlyna prispieva aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré v záujme podporiť aktivity na zlepšenie životného prostredia a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj pripravilo v poradí už 15. ročník Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2009.
Milí priatelia, tak ako po minulé roky vám želám pekné umelecké zážitky a veľa poznania.

 

Ocenené filmy

Medzinárodná festivalová porota v zložení: Steve Lichtag (predseda poroty, ČR), Yosseph Weissler (Izrael), Kateřina Javorská (Slovensko), Teodoro Mercuri (Taliansko), Ferenc Varga (Maďarsko), František Palonder (Slovensko), William C. Parks (USA), zasadala  7. – 10. mája 2009 a v zmysle propozícií festivalu udelila tieto ceny:
 
HLAVNÁ CENA FESTIVALU ENVIROFILM – GRAND PRIX 2009
 
EKO-ZLOČINY: ZABÍJAČI OZÓNU
EKO-ZLOČINY: RYBÁRI PIRÁTI
EKO-ZLOČINY: TIBETSKÁ SPOJKA

Réžia: Heinz Greuling, Thomas Weidenbach, Nemecko               
Prihlasovateľ: WDR Köln, ARTE                 
 
CENA V KATEGÓRII A – SPRAVODAJSKÉ A PUBLICISTICKÉ PROGRAMY, MAGAZÍNY A FILMY
 
GENERÁCIA 0, (EKO) PRÁVNIK S REŠPEKTOM                
Režia: Tomáš Kudrna, Česká republika
Prihlasovateľ: Česká televízia           
 
CENA V KATEGÓRII B – DOKUMENTÁRNE FILMY
 
ODSÚDENCI MORA
Réžia: Jaward Rhalib, Belgicko                   
Prihlasovateľ: Centre De L´Audiovisuel a Bruxelles a.s.b.l.                      
 
CENA V KATEGÓRII  C – VZDELÁVACIE A NÁUČNÉ VIDEOPROGRAMY A  FILMY
 
PANÓNSKA PÚŠŤ
Réžia: Szabolcs Mosonyi, Maďarsko                     
Prihlasovateľ: Szabolcs Mosonyi                              
 
CENA V KATEGÓRII D – VOĽNÁ TVORBA A FILMY PRE DETI A MLÁDEŽ
 
PACHAMAMA
Réžia: Toshifumi Matsushita, USA              
Prihlasovateľ: Dolphin Productions                          
 
CENA RIADITEĽA FESTIVALU NAJLEPŠIEMU FILMU SLOVENSKÉHO REŽISÉRA
 
HISTÓRIA TATIER
Réžia: Milan Milo, Ivan Janovský, Slovensko                               
Prihlasovateľ:  Štúdio J+J a STV      
 
CENA ZA NAJLEPŠÍ  AMATÉRSKY FILM
 
UMENIE PREŽIŤ                         
Réžia: Pavol Kráľ, Slovensko                      
Prihlasovateľ: Pavol Kráľ      
 
CENA PRIMÁTORA MESTA BANSKÁ BYSTRICA
 
BHUTÁN – HĽADANIE ŠŤASTIA                 
Réžia: Pavol Barabáš, Slovensko                
Prihlasovateľ: K2 studio, s. r. o.                    
 
CENA PRIMÁTORA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
 
ŠPANIA DOLINA                
Réžia: Miroslav Lubellan, Slovensko                     
Prihlasovateľ: LUBELLAN film        
 
CENA PRIMÁTORA MESTA ZVOLEN
 
TEMNÁ STRANA SVETLA
Réžia: Anja Freyhoff, Thomas Uhlmann, Nemecko                       
Prihlasovateľ: ZDF     
 
CENA PRIMÁTORA MESTA KREMNICA
 
DO SRDCA MAPY
Réžia: Véronique Gauvin, Francúzsko                    
Prihlasovateľ: Son et Lumiére, France 5
 
CENA PREDSEDU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
 
ZLATÉ WACHAU – POKLAD NA DUNAJI
Réžia: Jürgen Eichinger, Nemecko             
Prihlasovateľ: Jürgen Eichinger        
 
CENA  GENERÁLNEHO RIADITEĽA  SLOVENSKEJ AGENTÚRY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
 
AKO MOŽETE VY OVPLYVNIŤ KLIMATICKÉ ZMENY!     
Réžia: Scyndia de Barros, Belgicko             
Prihlasovateľ: European Comission – Directorate General Environment
 
CENA GENERÁLNEHO RIADITEĽA  SLOVENSKEJ TELEVÍZIE
 
KAMENE V ČESKEJ KRAJINE          
Réžia: Ljuba Václavová, Česká republika              
Prihlasovateľ: Allegro, Česká televízia
 
CENA DETSKEJ POROTY
 
OBJÍM MA                                  
Réžia: Geert Droppers, Holandsko                         
Prihlasovateľ: Geert Droppers                      
 
CENA RÁDIA REGINA  ZA EXCELENTNÉ SPRACOVANIE ZVUKU VO FILMOVEJ SNÍMKE
 
MOKRADE                                            
Réžia: Mark Percival, Veľká Británia                                
Prihlasovateľ: RSPB Film Unit                      
 
CENA ÚNIE SLOVENSKÝCH TELEVÍZNYCH TVORCOV A LITERÁRNEHO FONDU
 
VLADIMÍR HAVIAR (kameraman)

Program premietania sobota 15. mája 2009

Kalendár ENVIROFILMU 2009

Uzávierka prihlášok a doručenie filmov 10. február 2009
Zasadnutie predvýberovej komisie 20. – 24. február 2009
Uzávierka prihlášok k osobnej účasti 20. apríl 2009
Otvorenie festivalu 11. máj 2009
Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže 15. máj 2009
Prehliadka víťazných filmov 16. máj 2009

ORGANIZÁTORI FESTIVALU

MŽPSAŽP lll KremnicallSFÚ SBM

bbbbsovtuzvoUMBHvezdaren

POD PATRONÁTOM

UNESCOl

REKLAMNÍ PARTNERI

HvezdarenHvezdarenHvezdarenHvezdaren

MEDIÁLNI PARTNERI
© SAŽP 2009