SKEN

18. ročník medzinárodnej  súťaže  výtvarnej tvorivosti  detí a mládeže
ZELENÝ SVET
v roku 2013  bude venovaný téme

Moje predstavy o svete, ktorý mám rád

Koná sa pri príležitosti Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí
ENVIROFILM 2013.
Cieľom súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

ZelenÝ svet 2013 / OcenenÉ prÁce - protokol

 

KALENDÁR ZELENÝ SVET 2013

Uzávierka prihlášok 28. marec 2013
Zasadnutie poroty apríl 2013
Trvanie výstavy Zelený svet 3. - 8 jún 2013
Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže 3. jún 2013
Putovná výstava september 2013 - máj 2014

 

ORGANIZÁTORI

SAŽP SAŽP